SLO | ENG
T: 01 / 563 26 33
M: 040 / 51 66 98
KRIZNO VODENJE

POSTOPEK

KRIZNI MANAGER začasno prevzame vodenje podjetja v poslovnih težavah,

KRIZNI MANAGER prevzame vodenje po sklepu Nadzornega sveta podjetja, na željo lastnikov, s polnimi pooblastili predsednika uprave.                                                                                 PREVZEM VODENJA je začasno, za izvršitev dogovorjenega obsega nalog, za čas do 12 mesecev.

V tem času KRIZNI MANAGER izvrši analizo vzrokov poslovnih težav in prične z prvimi nujnimi ukrepi za preživetje in po prvi fazi, ko gr eza prećživetje prične z srednjeročnimi ukrepi okrevanje podjetja

NAMEN Kriznega Managerja ni ostati v podjetju več kot je potrebno za izvedbo dogovorjene vsebine posla, ki je lahko:

  • 1.FAZA: POSLOVNO PRESTRUKTURIRANJE

 

NARAVA VODENJA zahteva Neodvisnost, Kriznega Managerja in ZAČASNOST.

 

V času kriznega vodenja mora Krizni Manager delovati na vseh poslovnih področjih, ukrepi morajo biti hitri, temeljiti na podobnih izkušnjah, intuiciji.

Odločanje Kriznega Managerja v prvi fazi je centralizirano, ukrepi so za zaposlene nepopularni, ostri, saj le na ta način zaustavi negativne trende in izvrši preobrat.

Vsa podjetja, ki so predmet KRIZNEGA VODENJA v visokih izgubah, prezadolžena, nelikvidna, brez Poslovnega načrta in brez kadrov, sposobnih izvesti preobrat. V obdobju 6 do 9 mesecev so bile v vseh podjetjih dosežene pozitivne spremembe, po predaji podjetij novoimenovanim managerjem, so vsa navedena podjetja poslovala še vsaj  od 4 - 12 let.

Reference:

Tomaž Gašperlin MBA je bil leta 2004 zaradi referenc KRIZNEGA VODENJA vpisan v londonskI Register Evropske Banke za prestrukturiranje in razvoj ( EBRD) kot  usposobljen Turn Around Manager, za izvajanje projektov EBRD v vseh državah EBRD banke.

 

 © Stratema
Omogoči piškotke | Izdelava spletne strani: PLAN e d.o.o.
.